Uchwały

Poniedziałek, 23 Grudzień 2019 10:55 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (140.pdf)Nr XIV/140/19 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków[ ]760 Kb23.12.2019 15:23
Pobierz plik (142.pdf)Nr XIV/142/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice[ ]4287 Kb23.12.2019 11:06
Pobierz plik (141.pdf)Nr XIV/141/19 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok[ ]5180 Kb23.12.2019 11:05
Pobierz plik (139.pdf)Nr XIV/139/19 w sprawie zmiany WPF[ ]972 Kb23.12.2019 11:04
Pobierz plik (138.pdf)Nr XIV/138/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok[ ]1625 Kb23.12.2019 11:04
Pobierz plik (137.pdf)Nr XIV/137/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji[ ]4720 Kb23.12.2019 11:03
Pobierz plik (136.pdf)Nr XIV/136/19 w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2020-2021[ ]5704 Kb23.12.2019 11:02
Pobierz plik (135.pdf)Nr XIV/135/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowe[ ]580 Kb23.12.2019 11:02
Pobierz plik (134.pdf)Nr XIV/134/19 w sprawie zasada udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego [ ]424 Kb23.12.2019 11:01
Pobierz plik (133.pdf)Nr XIV/133/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie[ ]246 Kb23.12.2019 11:00
Pobierz plik (132.pdf)Nr XIV/132/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny[ ]3044 Kb23.12.2019 10:59
Pobierz plik (131.pdf)Nr XIV/131/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności[ ]445 Kb23.12.2019 10:58
Pobierz plik (130.pdf)Nr XIV/130/19 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego[ ]600 Kb23.12.2019 10:57
Pobierz plik (129.pdf)Nr XIV/129/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie gminnego wieloletniego[ ]235 Kb23.12.2019 10:56
Pobierz plik (128.pdf)Nr XIV/128/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki[ ]2549 Kb23.12.2019 10:56