Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowic

Poniedziałek, 10 Wrzesień 2012 12:55 Gabriela Kaleta
Drukuj

 

ZAMAWIAJĄCY 
Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT
Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
do 14-stu miesięcy od dnia podpisania umowy
TERMIN SKŁADANIA OFERT
20.09.2012r. godz. 11.00
KONTAKT
 Maria Wymysło

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.pdf[ ]42 Kb20.11.2012 08:28
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie projektu STUDIUM uwarunkowań i kier)Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie projektu STUDIUM uwarunkowań i kier[ ]1285 Kb20.11.2012 08:28
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf[ ]77 Kb17.09.2012 11:30
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]13976 Kb10.09.2012 13:14
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.pdf)Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.pdf[ ]123 Kb10.09.2012 13:09
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępow)Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępow[ ]110 Kb10.09.2012 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.pdf)Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.pdf[ ]83 Kb10.09.2012 13:08
Pobierz plik (Załącznik  nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowe)Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowe[ ]87 Kb10.09.2012 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępo)Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępo[ ]110 Kb10.09.2012 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Druk oferty.pdf)Załącznik nr 6 - Druk oferty.pdf[ ]168 Kb10.09.2012 13:07
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Uchwała Rady Gminy Pilchowice w sprawie przystąpienia do sporzą)Załącznik nr 8 - Uchwała Rady Gminy Pilchowice w sprawie przystąpienia do sporzą[ ]83 Kb10.09.2012 13:07
Pobierz plik (Załącznik do Uchwały.PDF)Załącznik do Uchwały.PDF[ ]255 Kb10.09.2012 13:07
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 10.09.2012r.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 10.09.2012r.pdf[ ]9764 Kb10.09.2012 13:06
Zmieniony: Poniedziałek, 10 Wrzesień 2012 13:17