Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2017 roku

Drukuj

akty

- Uchwała XXXI/263/17 w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXI/275/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXII/277/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

 

akty

- Uchwała XXXII/278/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/284/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/285/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała XXXVI/290/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXVI/291/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała XXXVI/294/17 w sprawie zaliczenia drogi ul. Św. Marcina w sołectwie Stanica na długości 260 m do kategorii dróg gminnych

 

 

akty

- Uchwała XLI/314/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLI/315/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

 

akty

- Uchwała XLI/316/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilchowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 

 

akty

- Uchwała XLII/321/17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała XLII/322/17 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pilchowice lub jej jednostkom organizacyjnym

 

 

akty

- Uchwała XLII/323/17 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje do 31.12.2018)

 

 

akty

- Uchwała XLII/324/17 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje do 31.12.2018)

 

 

akty

- Uchwała XLII/326/17 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

 

akty

- Uchwała XLIII/335/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice – Park im. Dra Franciszka Moritza w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała XLIII/336/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilchowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 

 

akty

- Uchwała XLIII/337/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Pilchowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

 

 

akty

- Uchwała XLIV/345/17 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Zmieniony: Wtorek, 30 Październik 2018 07:42  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2014-2018 Uchwały z 2017 roku