Sygnały alarmowe i komunikaty

Czwartek, 23 Kwiecień 2009 13:20 Dawid Wydra
Drukuj

STOPNIE ALARMOWE

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590) Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na jego części, w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy:

Lp. Nr stopnia alarmowego Oznaczenie stopnia alarmowego
 1.Pierwszy stopień alarmowy W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
 2.Drugi stopień alarmowyW przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 3.Trzeci stopień alarmowyW przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub wystąpienia aktów terroru godzących w bezpieczeństwo innych państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.
 4.Czwarty stopień alarmowy W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.

Zgodnie z art. 24 wyżej cytowanej ustawy:
1. Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.
2. Zadania realizowane w poszczególnych stopniach alarmowych ujmuje się w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 9 ust. 2, i realizuje zgodnie z procedurami ujętymi w tym Planie.
3. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, odwołuje albo zmienia stopień alarmowy

Załączniki:
Pobierz plik (Alarmy i komunikaty ostrzegawcze.doc)Alarmy i komunikaty ostrzegawcze.doc[ ]36 Kb31.10.2013 08:37
Pobierz plik (Rozporzadzenie Rady Ministrów z 7.01.2013 r. w sprawie systemu wykrywania skażeń)Rozporzadzenie Rady Ministrów z 7.01.2013 r. w sprawie systemu wykrywania skażeń[ ]263 Kb21.03.2013 11:12
Zmieniony: Czwartek, 07 Maj 2009 09:50