Obniżone ciśnienie wody

Wtorek, 10 Październik 2017 06:42 Arkadiusz Świrski
Drukuj

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Knurowie zawiadamia  za informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach że w dniu 10.10.2017 r. w godzinach od  8:00  do usunięcia awarii

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie prowadziło prace remontowe na sieci magistralnej w Przegędzy przy ul Mikołowskiej

w związku z powyższym możliwe jest wystąpienie  obniżenia ciśnienia wody

w nw. rejonach : Czuchów ul. Gliwicka, Graniczna, Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Szpitalna  Ks. Koziełka plus boczne, Dworcowa , Spółdzielcza, Pocztowa, Żwirki  i Wigury , III Kolonia  Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,  gm. Gierałtowice

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków  zaistniałych niedogodności.

Zmieniony: Wtorek, 10 Październik 2017 06:45