Informacja w sprawie dotacji dla działających spółek wodnych

Poniedziałek, 07 Marzec 2016 09:01 Arkadiusz Świrski
Drukuj

Zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich, polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na finansowanie i współfinansowanie inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. W tym celu powinny składać wnioski do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Gliwicach do dnia 31 marca roku budżetowego na zadania przeznaczone do realizacji w danym roku budżetowym.

Informuję, że o dotację mogą ubiegać się tylko działające spółki wodne.

Załączniki:
Pobierz plik (2.pdf)Informacja w sprawie dotacji[ ]511 Kb08.03.2016 11:28
Zmieniony: Poniedziałek, 07 Marzec 2016 09:05