Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pilchowice

Poniedziałek, 23 Listopad 2015 23:14 Tomasz Bajon
Drukuj

DROGI GMINNE:

Nazwa i adres firmy odpowiedzialnej: Konsorcjum F.U.H. Natezja Sp. J.; Walpex Walter Heinrich, 44-153 Trachy, ul. Raciborska 25G

Ważne: Wykonawca robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych przystąpi do akcji zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. oraz Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na bieżące utrzymanie dróg gminnych na sezon 2015/2016.

Akcją kieruje przedstawiciel Zamawiającego w godzinach pracy urzędu Gminy Pilchowice, a po godzinach urzędowania koordynację przejmuję sołtysi poszczególnych sołectw.

DROGI POWIATOWE:


Nazwa i adres firmy odpowiedzialnej: Remondis Gliwice sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2

DROGA WOJEWÓDZKA 921 od DW 919 /Przerycie/ - do DW 924 /Kuźnia Nieborowska/ 12 632km:

Nazwa i adres firmy odpowiedzialnej: F.H.U. SZOSTAK Franciszek Szostak, 44-230 Stanowice, ul. Zwycięstwa 31c