Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym

Czwartek, 18 Czerwiec 2015 07:14 Tomasz Bajon
Drukuj

Pilchowice 12.06.2015

 

 Zgodnie z § 5 Uchwały nr LV/496/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 maja 2014 roku(treść uchwały)

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia, Wójt Gminy

w Pilchowicach informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy na 2015 rok.

W budżecie Gminy na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla spółek wodnych w 2015 roku przeznaczono kwotę w wysokości : 100 000,00 zł .

Dotacja celowa z środków budżetu Gminy przeznaczona jest na realizację zadań na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych będących w zarządzie Spółki oraz na finansowanie

inwestycji w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Pilchowice.

Termin składania wniosków: 06 lipca 2015 roku.

Miejsce złożenia wniosku:

sekretariat UG Pilchowice pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt: Karina Lenża Dombek tel. 032 235 64 24,