Badanie opinii klientów urzędów w ocenie realizacji świadczonych usług.

Piątek, 28 Luty 2014 11:14 Tomasz Bajon
Drukuj

Badanie opinii klientów urzędów w ocenie realizacji świadczonych usług.

 

Szanowni Państwo!

Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi szereg działań na rzecz poprawy funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Jedną z inicjatyw podjętych w ostatnich latach jest wsparcie dla urzędów w zakresie poprawy jakości usług świadczonych

dla mieszkańców. Elementem proponowanego systemu kontroli zarządczej jest wykorzystywanie opinii klientów urzędów w

ocenie realizacji usług.

W związku z tym, w marcu i kwietniu bieżącego roku zostanie przeprowadzone badanie opinii mieszkańców na temat

funkcjonowania urzędu oraz wybranych aspektów życia związanych
z dostarczaniem usług publicznych w naszej gminie.
Badanie jest kontynuacją cyklicznych badań rozpoczętych w 2012 roku i obecnie j

est prowadzone równolegle na terenie 40 jednostek samorządu terytorialnego, w formie wywiadu ankietowego.

Zachęcam Państwa do udziału w badaniu. Pozyskane w wywiadach informacje wspomogą zarządzanie urzędami i wybranymi

zadaniami analizowanymi w ramach wymiany doświadczeń i identyfikacji dobrych praktyk w urzędach administracji publicznej

uczestniczących w  projekcie Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i

starostwach powiatowych, koordynowanym przez Stowarzyszenie.

Badanie opinii publicznej jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl .