Informacja dla mieszkańców - utrzymanie zjazdów

Wtorek, 09 Kwiecień 2013 07:46 Joanna Kruczyńska
Drukuj

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz Gmina Pilchowice przypomina o obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych i gminnych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260). W roku bieżącym wszystkie zjazdy w obrębie, których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego wcześniejszego informowania w fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych. Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach ustalonych przez Zarządcę Drogi. Zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W związku z powyższym wzywa się właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami i umożliwienia przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje poważne szkody w stanie dróg.

 

Zmieniony: Wtorek, 09 Kwiecień 2013 08:59