Zarządzenie Nr 0050.72.2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkoln

Piątek, 05 Lipiec 2013 06:47 Joanna Wojciechowska
Drukuj

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępujacego Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wilczy.