Zarządzenie Nr 0050.53.2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na l

Piątek, 17 Maj 2013 07:50 Joanna Wojciechowska
Drukuj

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013-2016