Zarządzenie Nr 0050.63.2017 ws.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice

Czwartek, 25 Maj 2017 14:45 Angelika Podgórska
Drukuj

Ws.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020.