Projekty uchwał

Czwartek, 17 Czerwiec 2021 11:52 Anna Wzorek
Drukuj

Projekty uchwał

Załączniki:
Pobierz plik (dok.9.pdf)w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ś[ ]305 Kb17.06.2021 12:06
Pobierz plik (dok.8.pdf)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej[ ]839 Kb17.06.2021 12:05
Pobierz plik (dok.7.pdf)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok[ ]3024 Kb17.06.2021 12:04
Pobierz plik (dok.6.pdf)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pilchowice [ ]168 Kb17.06.2021 12:04
Pobierz plik (dok.5.pdf) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowic[ ]302 Kb17.06.2021 11:59
Pobierz plik (dok.4 (2).pdf)w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica[ ]271 Kb17.06.2021 11:58
Pobierz plik (dok.3.pdf)w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu [ ]902 Kb17.06.2021 11:58
Pobierz plik (dok.2.pdf)w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pilchowice[ ]226 Kb17.06.2021 11:57
Pobierz plik (dok.1 (2).pdf)w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego[ ]791 Kb17.06.2021 11:56