Projekty uchwał

Środa, 19 Maj 2021 11:17 Anna Wzorek
Drukuj

Projekty uchwał

Załączniki:
Pobierz plik (Raport.pdf)Raport o stanie Gminy[ ]34204 Kb20.05.2021 09:54
Pobierz plik (Dok. 7.pdf)projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice absolutorium[ ]250 Kb19.05.2021 11:28
Pobierz plik (Dok. 6.pdf)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego[ ]250 Kb19.05.2021 11:27
Pobierz plik (Dok. 5.pdf)projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice wotum zaufania[ ]131 Kb19.05.2021 11:23
Pobierz plik (Dok.5.pdf)projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej[ ]131 Kb19.05.2021 11:19
Pobierz plik (Dok. 3.pdf)projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok[ ]1137 Kb19.05.2021 11:18
Pobierz plik (Dok. 2.pdf)projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług[ ]1513 Kb19.05.2021 11:18
Pobierz plik (Dok.1.pdf)projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi[ ]1231 Kb19.05.2021 11:17
Zmieniony: Środa, 19 Maj 2021 11:21