Zarządzenie Nr 0050.46.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację

Piątek, 05 Czerwiec 2020 10:13 Angelika Podgórska
Drukuj

W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 0050.46.2020 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zad)Zarządzenie Nr 0050.46.2020 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zad[ ]396 Kb05.06.2020 10:15