Uchwały

Poniedziałek, 30 Wrzesień 2019 09:10 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (108.pdf)Nr XI/108/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury[ ]1170 Kb30.09.2019 09:35
Pobierz plik (107.pdf)Nr XI/107/19 w sprawie zmiany WPF[ ]1016 Kb30.09.2019 09:35
Pobierz plik (106.pdf)Nr XI/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok[ ]1387 Kb30.09.2019 09:34
Pobierz plik (105.pdf)Nr XI/105/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW[ ]343 Kb30.09.2019 09:33
Pobierz plik (104.pdf)Nr XI/104/19 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych[ ]498 Kb30.09.2019 09:30
Pobierz plik (103.pdf)Nr XI/103/19 w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie Gminy [ ]358 Kb30.09.2019 09:29
Pobierz plik (102.pdf)Nr XI/102/19 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami[ ]552 Kb30.09.2019 09:28
Pobierz plik (101.pdf)Nr XI/101/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu [ ]246 Kb30.09.2019 09:28
Pobierz plik (100.pdf)Nr XI/100/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy[ ]450 Kb30.09.2019 09:27
Pobierz plik (99.pdf)Nr XI/99/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sąd[ ]749 Kb30.09.2019 09:16
Pobierz plik (doc00750620190930101530.pdf)Nr XI/98/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego[ ]469 Kb30.09.2019 09:15