Projekty uchwał

Czwartek, 04 Lipiec 2019 12:23 Anna Wzorek
Drukuj

Projekty uchwał

Załączniki:
Pobierz plik (Dok.13.pdf)w sprawie wysokości stawek opłat[ ]398 Kb10.07.2019 09:24
Pobierz plik (Dok.12.pdf)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice[ ]948 Kb09.07.2019 14:05
Pobierz plik (Dok.11.pdf)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok[ ]2024 Kb09.07.2019 14:05
Pobierz plik (Dok.10.pdf)w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w zespołach szkolno-[ ]165 Kb08.07.2019 08:04
Pobierz plik (Dok.9.pdf)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli[ ]161 Kb08.07.2019 08:03
Pobierz plik (Dok.8.pdf)w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych [ ]476 Kb08.07.2019 08:02
Pobierz plik (Dok.7.pdf)w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów[ ]305 Kb08.07.2019 08:01
Pobierz plik (Dok.6.pdf)w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych[ ]1691 Kb08.07.2019 08:00
Pobierz plik (Dok. 1 pop.pdf)w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji[ ]265 Kb05.07.2019 09:21
Pobierz plik (Dok. 5.pdf)w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/404/18 [ ]4426 Kb04.07.2019 12:26
Pobierz plik (Dok. 4.pdf)w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/403/18[ ]2053 Kb04.07.2019 12:25
Pobierz plik (Dok. 3.pdf)w sprawie ustalenia zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych[ ]471 Kb04.07.2019 12:25
Pobierz plik (Dok. 2.pdf)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w formie dotacji cl[ ]173 Kb04.07.2019 12:24
Zmieniony: Czwartek, 04 Lipiec 2019 12:23