Uchwały

Środa, 05 Czerwiec 2019 07:58 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (72.pdf)Nr VII/72/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice absolutorium[ ]341 Kb05.06.2019 08:09
Pobierz plik (71.pdf)Nr VII/71/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego[ ]332 Kb05.06.2019 08:09
Pobierz plik (70.pdf)Nr VII/70/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice wotum zaufania [ ]198 Kb05.06.2019 08:08
Pobierz plik (69.pdf)Nr VII/69/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu[ ]244 Kb05.06.2019 08:08
Pobierz plik (68.pdf)Nr VII/68/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwckiemu[ ]240 Kb05.06.2019 08:07
Pobierz plik (67.pdf)Nr VII/67/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu[ ]248 Kb05.06.2019 08:06
Pobierz plik (66.pdf)Nr VII/66/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia zastawu rejestrowego[ ]414 Kb05.06.2019 08:06
Pobierz plik (65.pdf)Nr VII/65/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice[ ]931 Kb05.06.2019 08:05
Pobierz plik (64.pdf)Nr VII/64/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok[ ]1401 Kb05.06.2019 08:04
Pobierz plik (63.pdf)Nr VII/63/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów [ ]364 Kb05.06.2019 08:04
Pobierz plik (62.pdf)Nr VII/62/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilchowicach[ ]1150 Kb05.06.2019 08:02
Pobierz plik (61.pdf)Nr VII/61/19 w sprawie uchylenia załącznika do uchwały nr XIV/87/07[ ]306 Kb05.06.2019 08:02