Projekty uchwał

Środa, 22 Maj 2019 12:41 Anna Wzorek
Drukuj

Projekty uchwał

Załączniki:
Pobierz plik (Raport o stanie Gminy Pilchowice.pdf)Raport o stanie Gminy Pilchowice[ ]20153 Kb22.05.2019 13:01
Pobierz plik (dok.12.pdf)w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok[ ]291 Kb22.05.2019 13:00
Pobierz plik (dok.11.pdf)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania [ ]170 Kb22.05.2019 12:59
Pobierz plik (Dok.10.pdf)w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice wotum zaufania za 2018 rok[ ]125 Kb22.05.2019 12:58
Pobierz plik (Dok .9.pdf)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na utrzymanie infra[ ]184 Kb22.05.2019 12:58
Pobierz plik (Dok.8.pdf)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w formie dotacji c[ ]181 Kb22.05.2019 12:57
Pobierz plik (Dok.7.pdf)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w formie dotacji ce[ ]191 Kb22.05.2019 12:56
Pobierz plik (dok.6.pdf)w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego[ ]361 Kb22.05.2019 12:55
Pobierz plik (dok.5.pdf)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice[ ]898 Kb22.05.2019 12:55
Pobierz plik (dok.4.pdf)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok[ ]1517 Kb22.05.2019 12:54
Pobierz plik (Dok.3.pdf)w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników[ ]301 Kb22.05.2019 12:53
Pobierz plik (dok 2a.pdf)w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilchowicach[ ]1123 Kb22.05.2019 12:53
Pobierz plik (Dok.1.pdf)w sprawie uchylenia załącznika do uchwały nr XIV/87/07[ ]240 Kb22.05.2019 12:51