Uchwały z 2018 roku

Środa, 08 Maj 2019 11:28 Tomasz Bajon
Drukuj

akty

- Uchwała III/30/18 w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

 

 

akty

- Uchwała  III/28/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Żernica (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała  III/27/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Wilcza (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała  III/26/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Stanica (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała  III/25/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Pilchowice (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała  III/24/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Nieborowice (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała III/23/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Leboszowice (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała III/22/18 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kuźnia Nieborowska (obowiązuje od 18.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała III/21/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała III/20/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała III/19/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 

 

akty

- Uchwała  III/18/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (obowiązuje od 01.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała III/17/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (obowiązuje od 01.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała III/16/18 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 (obowiązuje od 01.01.2019)

 

Zmieniony: Środa, 08 Maj 2019 13:19