program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Poniedziałek, 07 Marzec 2011 11:40 Joanna Kruczyńska
Drukuj

program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

http://bip.pilchowice.pl/attachments/1609_uchwała%20II_9_10%20program%20współpracy%20z%20organizacjami%20pozarządowymi%20na%202011%20rok.pdf

 zmiany w programie współpracy

http://bip.pilchowice.pl/attachments/1613_uchwała%20nr%20IV_27_11program%20współpracy%20z%20organizacjami%20pozarządowymi%20na%202011%20rok%20poprawka.pdf