Zarządzenie Nr 0050.34.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice

Wtorek, 19 Marzec 2019 10:59 Małgorzata Piskorek
Drukuj

w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019-2022