nabór wniosków - rozwój sportu 2020

Piątek, 20 Grudzień 2019 12:41 Wymysło Elżbieta
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice
Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 20 grudnia 2019 do 27 grudnia 2019 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku, w tym:

Ø Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych) wynosi 155 000 zł.

Ø Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 100 000 zł.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny/-ne wniosek/-ki w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / w terminie od 20 grudnia 2019 do 27 grudnia 2019 roku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (sport - nabór wniosków na 2020.pdf)sport - nabór wniosków na 2020.pdf[ ]553 Kb20.12.2019 12:42
Zmieniony: Piątek, 20 Grudzień 2019 12:42