Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Czwartek, 19 Kwiecień 2018 11:13 Wymysło Elżbieta
Drukuj

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz „Programu Współpracy Gminy Pilchowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/339/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) ochrony i promocji zdrowia,

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

d) turystyki i krajoznawstwa,

e) edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.44.208 z dnia 15.05.2018 (treść zarządzenia w załączeniu) Wójt Gminy Pilchowice rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przyznając dotacje następującym podmiotom:

 

nazwa oferenta

tytuł zadania

wysokość przyznanej dotacji

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice SIEDEM”

Odkrywamy historie Śląska - wizyta w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

2 150 zł

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom

Pilchowice nasze dziedzictwo. Aby pamiętać

9 000 zł

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom

Aktywne piątki w parku - taniec liniowy

1 000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Edukacja diabetologiczna mieszkańców Gminy Pilchowice

3 000 zł

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica

Promocja Tenisa Stołowego w Gminie Pilchowice

8 630 zł

Ludowy Klub Sportowy „WILKI” Wilcza

Organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2018

4 470 zł

Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Stanica

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłkę nożną wraz z organizacją Turnieju Sportowego

10 000 zł

Ludowy Klub Sportowy „WILKI” Wilcza

Zamiast laptopa wolę piłką dać kopa

10 000 zł

Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Żernica

Organizacja szkolenia w piłce nożnej dzieci

10 000 zł

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice SIEDEM”

VI Gminny Rajd Rowerowy

1 900 zł

Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

ze względu na brak złożonych ofert, nie przyznano dotacji na realizację zadań tego rodzaju

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Koło Łowieckie „Żbik”

Introdukcja bażanta

3 000 zł

Załączniki:
Pobierz plik (6805_Zarządzenie Nr 0050.44.2018 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego ko)rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert [ ]804 Kb16.05.2018 10:01
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 0050.39.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowa)Powołanie komisji konkursowej[ ]802 Kb11.05.2018 12:54
Pobierz plik (img20180419_0003.pdf)zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert[ ]857 Kb19.04.2018 12:38
Zmieniony: Środa, 16 Maj 2018 09:59