Projekty uchwał

Czwartek, 16 Sierpień 2018 16:11 Anna Wzorek
Drukuj

Projekty uchwał

Załączniki:
Pobierz plik (CCF20180823.pdf)w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pilchowice[ ]519 Kb23.08.2018 08:53
Pobierz plik (Projekt uchwały (Dok. 6) - mpzp Leboszowice.pdf)w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego[ ]11632 Kb22.08.2018 09:42
Pobierz plik (Projekt uchwały (dok.5) - mpzp Pilchowice etap I.pdf)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego[ ]28166 Kb22.08.2018 09:41
Pobierz plik (Dok.7.pdf)w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały[ ]361 Kb21.08.2018 13:38
Pobierz plik (Dok.4.pdf)w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań[ ]5921 Kb21.08.2018 13:37
Pobierz plik (Dok.9.pdf)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej[ ]1421 Kb20.08.2018 11:52
Pobierz plik (Dok.8.pdf)w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2018 rok[ ]2487 Kb20.08.2018 11:52
Pobierz plik (Dok.3.pdf)w sprawie przyjęcia "Zasad udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji [ ]2583 Kb20.08.2018 11:44
Pobierz plik (Dok.1.pdf)w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania[ ]330 Kb16.08.2018 16:12