Uchwały

Poniedziałek, 28 Maj 2018 10:09 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (393.pdf)Nr L/393/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice absolutorium za 2017 r[ ]323 Kb28.05.2018 10:15
Pobierz plik (392.pdf)Nr L/392/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanoswego oraz sprawozdania [ ]312 Kb28.05.2018 10:14
Pobierz plik (391.pdf)Nr L/391/18 w sprawie udzielenia pomocy finanoswej Powiatowi Gliwickiemu[ ]343 Kb28.05.2018 10:13
Pobierz plik (390.pdf)Nr L/390/18 w uchylenia Uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XLVI/358/18[ ]317 Kb28.05.2018 10:13
Pobierz plik (389.pdf)Nr L/389/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej[ ]2394 Kb28.05.2018 10:11
Pobierz plik (388.pdf)Nr L/388/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.[ ]3329 Kb28.05.2018 10:10