Zarządzenie Nr 0050.1A.2018 w sprawie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia

Poniedziałek, 08 Styczeń 2018 09:17 Małgorzata Piskorek
Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.1A.2018 w sprawie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmieniony: Poniedziałek, 08 Styczeń 2018 09:17