Projekty uchwał

Poniedziałek, 11 Wrzesień 2017 12:10 Anna Wzorek
Drukuj

Projekty uchwał

Załączniki:
Pobierz plik (Dok. 7.pdf)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego[ ]327 Kb15.09.2017 09:01
Pobierz plik (dok. 6.pdf)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice[ ]1400 Kb15.09.2017 09:00
Pobierz plik (Dok. 5.pdf)w sprawie zmiany uchwały budżetowej[ ]2578 Kb15.09.2017 08:59
Pobierz plik (Dok. 4.pdf)w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania[ ]1881 Kb13.09.2017 10:05
Pobierz plik (Dok. 3.pdf)w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi[ ]844 Kb13.09.2017 10:05
Pobierz plik (Dok. 2.pdf)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt[ ]719 Kb13.09.2017 10:03
Pobierz plik (Dok. 1.pdf)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pilchowice[ ]373 Kb11.09.2017 12:11