Uchwały

Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017 10:15 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (305.pdf)Nr XXXVIII/305/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pilchowice abloutorium[ ]311 Kb26.06.2017 11:03
Pobierz plik (304.pdf)Nr XXXVIII/304/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozd[ ]307 Kb26.06.2017 11:01
Pobierz plik (303.pdf)Nr XXXVIII/303/17 w sprawie wyrażenia zgodny na wniesienie wkładu pieniężnego[ ]359 Kb26.06.2017 11:00
Pobierz plik (302.pdf)Nr XXXVIII/302/17 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pilcho[ ]2446 Kb26.06.2017 10:58
Pobierz plik (301.pdf)Nr XXXVIII/301/17 w sprawie przyjęcia zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok[ ]3672 Kb26.06.2017 10:55
Pobierz plik (300.pdf)Nr XXXVIII/300/17 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym[ ]3413 Kb26.06.2017 10:52
Pobierz plik (299.pdf)Nr XXXVIII/299/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regu[ ]5226 Kb26.06.2017 10:46
Pobierz plik (298.pdf)Nr XXXVIII/298/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznje w Sołectwie Wilcz[ ]577 Kb26.06.2017 10:43
Zmieniony: Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017 10:15