Uchwały

Poniedziałek, 16 Styczeń 2017 08:40 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały

Załączniki:
Pobierz plik (CCF20170113_0008.pdf)zał. do uchwały Nr XXX/251/17[ ]44117 Kb16.01.2017 09:14
Pobierz plik (CCF20170113_0009.pdf)Nr XXX/257/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określen[Uchwała straciła moc w dniu 23 luty 2017 r. ]2270 Kb16.01.2017 09:12
Pobierz plik (CCF20170113_0004.pdf)Nr XXX/256/17 w sprawie stanowiska Rady Gminy Pilchowice dotyczącego przebudowy [ ]697 Kb16.01.2017 09:09
Pobierz plik (CCF20170113_0003.pdf)Nr XXX/255/17 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu[ ]358 Kb16.01.2017 08:58
Pobierz plik (CCF20170113_0002.pdf)Nr XXX/254/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok[ ]1357 Kb16.01.2017 08:55
Pobierz plik (CCF20170113_0010.pdf)Nr XXX/253/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania [ ]434 Kb16.01.2017 08:48
Pobierz plik (CCF20170113_0001.pdf)Nr XXX/252/17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych[ ]19951 Kb16.01.2017 08:42
Pobierz plik (CCF20170113.pdf)Nr XXX/251/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę[ ]348 Kb16.01.2017 08:41