Petycja z dnia 03.11.2016r.

Czwartek, 26 Styczeń 2017 10:44 Gabriela Frystacka
Drukuj

Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej Gminy Pilchowice zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjajacych poprawie jakości powietrza (niespalenie śmieci).