Informacja o publikacji uchwał w sprawie zmiany miejscowych planów w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl.

Środa, 27 Kwiecień 2016 12:24 Wymysło Maria
Drukuj

Informujemy, że dnia 27 kwietnia 2016r. Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego przekazała informację o ogłoszeniu aktu normatywnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

- Uchwała XX/174/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. - miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2016, poz. 2377, data ogłoszenia 27 kwietnia 2016 http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2377

- Uchwała XX/175/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. - miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2016, poz. 2378, data ogłoszenia 27 kwietnia 2016 http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2378

- Uchwała XX/176/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. - miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2016, poz. 2379, data ogłoszenia 27 kwietnia 2016 http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2379

- Uchwała XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. - miejsce ogłoszenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2016, poz. 2380, data ogłoszenia 27 kwietnia 2016 http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2380

Informujemy ponadto, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.1.62.2016 z dnia 3 czerwca stwierdził nieważność w części uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XX/175/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Wojewody: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/3167/

Uchwały weszły w życie z dniem 12 czerwca 2016 r.

Zmieniony: Wtorek, 14 Czerwiec 2016 19:01