Uchwały podjęte na sesji

Czwartek, 28 Maj 2015 08:49 Anna Wzorek
Drukuj

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Pobierz plik (63 zał..pdf)załącznik do Uchwały Nr X/63/15[ ]41007 Kb28.05.2015 09:00
Pobierz plik (70.pdf)Nr X/70/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej[ ]2525 Kb28.05.2015 08:58
Pobierz plik (69.pdf)Nr X/69/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej[ ]350 Kb28.05.2015 08:57
Pobierz plik (68.pdf)Nr X/68/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok[ ]3421 Kb28.05.2015 08:56
Pobierz plik (67.pdf)Nr X/67/15 w sprawie zasad i trybu postepowania przy udzielania dotacji celowej [ ]4690 Kb28.05.2015 08:55
Pobierz plik (66.pdf)Nr X/66/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/15 z dnia 19 marca 2015 r.[ ]285 Kb28.05.2015 08:54
Pobierz plik (65.pdf)Nr X/65/15 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami[ ]823 Kb28.05.2015 08:53
Pobierz plik (64.pdf)Nr X/64/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice[ ]586 Kb28.05.2015 08:52
Pobierz plik (63.pdf)Nr X/63/15 w sprawie przyjęcia"Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Pilchowice[ ]240 Kb28.05.2015 08:51