Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowic

Piątek, 10 Sierpień 2012 09:42 Gabriela Kaleta
Drukuj

 

ZAMAWIAJĄCY 
Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT
Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
do 14-stu miesięcy od dnia podpisania umowy
TERMIN SKŁADANIA OFERT
27.08.2012r. do godz. 11.00
KONTAKT
 Maria Wymysło

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zmiana SIWZ - projekt studium.pdf)Zmiana SIWZ - projekt studium.pdf[ ]343 Kb17.08.2012 07:50
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ - projekt studium.pdf)Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ - projekt studium.pdf[ ]394 Kb17.08.2012 07:50
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2012-08-17.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2012-08-17.pdf[ ]46 Kb17.08.2012 07:49
Pobierz plik (SIWZ.PDF)SIWZ.PDF[ ]412 Kb10.08.2012 10:09
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.pdf)Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.pdf[ ]123 Kb10.08.2012 09:47
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępow)Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępow[ ]110 Kb10.08.2012 09:47
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.pdf)Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.pdf[ ]83 Kb10.08.2012 09:47
Pobierz plik (Załącznik  nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowe)Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowe[ ]87 Kb10.08.2012 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępo)Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępo[ ]110 Kb10.08.2012 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Druk oferty.pdf)Załącznik nr 6 - Druk oferty.pdf[ ]168 Kb10.08.2012 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf[ ]236 Kb10.08.2012 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Uchwała Rady Gminy Pilchowice w sprawie przystąpienia do sporzą)Załącznik nr 8 - Uchwała Rady Gminy Pilchowice w sprawie przystąpienia do sporzą[ ]83 Kb10.08.2012 09:45
Pobierz plik (Załącznik do Uchwały.PDF)Załącznik do Uchwały.PDF[ ]255 Kb10.08.2012 09:45
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu usługi.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu usługi.pdf[ ]61 Kb10.08.2012 09:44
Zmieniony: Piątek, 17 Sierpień 2012 07:49