Informacje dla osób niepełnosprawnych

Poniedziałek, 14 Maj 2012 06:49 Łukasz Wójs
Drukuj

 

Informacja dla osób niedowidzących:

 

Aby dostosować widok ekranu do Państwa potrzeb należy wybrać na klawiaturze klawisze:

 

 

 

W Urzędzie Gminy Pilchowice utworzono punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych. Przed przednim i tylnym wejściem do Urzędu umieszczono tabliczki informacyjne, a pod nimi dzwonki przy użyciu, których osoba niepełnosprawna uzyska pomoc w zakresie dostępu do samego budynku, a następnie do obsługi w sprawie z jaką przybyła do naszego Urzędu. Na parkingu przy Urzędzie oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepłnosprawnych.

 

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

Ponadto osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Zmieniony: Środa, 04 Lipiec 2012 11:23