Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr III z dnia 20-12-2006
Sesja Nr III z dnia 20-12-2006
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała III / 23 / 06 w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 750
2 Uchwała III / 22 / 06 w sprawie : ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 687
3 Uchwała III / 21 / 06 w sprawie : zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. Dawid Wydra 558
4 Uchwała III / 20 / 06 w sprawie : budżetu gminy na 2007 rok. Dawid Wydra 710
5 Uchwała III / 19 / 06 w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2006. Dawid Wydra 683
6 Uchwała III / 18 / 06 w sprawie : zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Dawid Wydra 656
7 Uchwała III / 17 / 06 w sprawie : ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkola Dawid Wydra 492
8 Uchwała III / 16 / 06 w sprawie : górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dawid Wydra 520
9 Uchwała III / 15 / 06 w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. Dawid Wydra 614
10 Uchwała III / 14 / 06 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gliwice dotyczącego współdziałania w obszarze realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Dawid Wydra 504
11 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 809
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr III z dnia 20-12-2006