Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr V z dnia 22-03-2007
Sesja Nr V z dnia 22-03-2007
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała V / 39 / 07 w sprawie : przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie. Dawid Wydra 578
2 Uchwała V / 38 / 07 w sprawie : ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 599
3 Uchwała V / 37 / 07 w sprawie : ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Dawid Wydra 737
4 Uchwała V / 36 / 07 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach za 2006 rok. Dawid Wydra 615
5 Uchwała V / 35 / 07 w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. Dawid Wydra 583
6 Uchwała V / 34 / 07 w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2007. Dawid Wydra 716
7 Uchwała V / 33 / 07 w sprawie : nadania nazwy ulicom. Dawid Wydra 786
8 Uchwała V / 32 / 07 w sprawie : regulaminu przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym dofinansowania do transportu na składowisko odpadów i unieszkodliwienia na składowisku odpadów, odpadów zawierając Dawid Wydra 453
9 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 724
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr V z dnia 22-03-2007