Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XIV z dnia 05-12-2007
Sesja Nr XIV z dnia 05-12-2007
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała XIV / 90 / 07 w sprawie : rozpatrzenia wniosku Pana XXXXXXX XXXXX zamieszkałego w XXXXXXXXXXXXX przy ulicy XXXXX XXXX X. Dawid Wydra 861
2 Uchwała XIV / 89 / 07 w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r. Dawid Wydra 588
3 Uchwała XIV / 88 / 07 w sprawie : zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 796
4 Uchwała XIV / 87 / 07 w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach. Dawid Wydra 721
5 Uchwała XIV / 86 / 07 w sprawie : zmiany nazwy fragmentu ulicy w Sołectwie Stanica. Dawid Wydra 602
6 Uchwała XIV / 85 / 07 w sprawie : przyjęcia programu współpracy Gminy Pilchowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008. Dawid Wydra 468
7 Uchwała XIV / 84 / 07 w sprawie : zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilchowicach. Dawid Wydra 676
8 Uchwała XIV / 83 / 07 w sprawie : stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dawid Wydra 477
9 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 854
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XIV z dnia 05-12-2007