Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XXVIII z dnia 22-01-2009
Sesja Nr XXVIII z dnia 22-01-2009
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała XXVIII / 184 / 09 w sprawie : zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 561
2 Uchwała XXVIII / 183 / 09 w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2009. Dawid Wydra 667
3 Uchwała XXVIII / 182 / 09 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXII/141/08 Rady Gminy Pilchowice z dnia 4 września 2008r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice Dawid Wydra 495
4 Uchwała XXVIII / 181 / 09 w sprawie : opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działa Dawid Wydra 641
5 Uchwała XXVIII / 180 / 09 w sprawie : dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 ścieków. Dawid Wydra 657
6 Uchwała XXVIII / 179 / 09 w sprawie : dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 wody. Dawid Wydra 683
7 Uchwała XXVIII / 178 / 09 w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 558
8 Uchwała XXVIII / 177 / 09 w sprawie : ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedsz Dawid Wydra 555
9 Uchwała XXVIII / 176 / 09 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zabrze dotyczącego prowadzenia w 2009r. działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu dla mieszkańców gminy Pilchowi Dawid Wydra 462
10 Uchwała XXVIII / 175 / 09 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVI/161/08 dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. Dawid Wydra 462
11 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 775
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XXVIII z dnia 22-01-2009