Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XXX z dnia 26-03-2009
Sesja Nr XXX z dnia 26-03-2009
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała XXX / 204 / 2009 w sprawie : rozpatrzenia skargi Państwa XXXXXX i XXXXXXX XXXXXX z dnia 04 lutego i 04 marca 2009 r. zamieszkałych w XXXXXXXXXXXX przy ul. XXXXX X. Dawid Wydra 698
2 Uchwała XXX / 203 / 2009 w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2009. Dawid Wydra 708
3 Uchwała XXX / 202 / 2009 w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2009. Dawid Wydra 753
4 Uchwała XXX / 201 / 2009 w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. Dawid Wydra 665
5 Uchwała XXX / 200 / 2009 w sprawie : określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. Dawid Wydra 629
6 Uchwała XXX / 199 / 2009 w sprawie : udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków. Dawid Wydra 486
7 Uchwała XXX / 198 / 2009 w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do wystawienia weksla in blanco. Dawid Wydra 628
8 Uchwała XXX / 197 / 2009 w sprawie : projektu pn. „Równe szanse uczniów Gminy Pilchowice”. Dawid Wydra 658
9 Uchwała XXX / 196 / 2009 w sprawie : nadania nazwy ulicom w Sołectwie Stanica. Dawid Wydra 696
10 Uchwała XXX / 195 / 2009 w sprawie : utworzenia na terenie Gminy Pilchowice odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009r. Dawid Wydra 508
11 Uchwała XXX / 194 / 2009 w sprawie : zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Dawid Wydra 561
12 Uchwała XXX / 193 / 2009 w sprawie : zmiany regulaminu przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym dofinansowania do transportu na składowisko odpadów i unieszkodliwienia na składowisku odpadów, odpadó Dawid Wydra 470
13 Uchwała XXX / 192 / 2009 w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXIX/187/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pilchowice wkładów niepieniężnych i pieniężnych do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa K Dawid Wydra 547
14 Uchwała XXX / 191 / 2009 w sprawie : zmiany Uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych. Dawid Wydra 629
15 Uchwała XXX / 190 / 2009 w sprawie : utworzenia rachunku dochodów własnych. Dawid Wydra 724
16 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 780
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XXX z dnia 26-03-2009