Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XXXIX z dnia 29-12-2009
Sesja Nr XXXIX z dnia 29-12-2009
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała XXXIX / 281 / 09 w sprawie : ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Pilchowice w 2010r. Dawid Wydra 623
2 Uchwała XXXIX / 280 / 09 w sprawie : zmiany w budżecie gminy na rok 2009. Dawid Wydra 781
3 Uchwała XXXIX / 279 / 09 w sprawie : zmiany w budżecie gminy na rok 2009. Dawid Wydra 735
4 Uchwała XXXIX / 278 / 09 w sprawie : wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pilchowice wkładów pieniężnych do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach. Dawid Wydra 523
5 Uchwała XXXIX / 277 / 09 w sprawie : wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pilchowice wkładów niepieniężnych i pieniężnych do Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach. Dawid Wydra 510
6 Uchwała XXXIX / 276 / 09 w sprawie : udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2010r. Dawid Wydra 628
7 Uchwała XXXIX / 276 / 09 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2010r. Dawid Wydra 613
8 Uchwała XXXIX / 275 / 09 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 921. Dawid Wydra 628
9 Uchwała XXXIX / 274 / 09 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zabrze dotyczącego prowadzenia w 2010r. działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu dla mieszkańców Gminy Pilchowic Dawid Wydra 536
10 Uchwała XXXIX / 273 / 09 w sprawie : określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdonymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dawid Wydra 495
11 Uchwała XXXIX / 272 / 09 w sprawie : stawek opłat ponoszonych przez włścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dawid Wydra 526
12 Uchwała XXXIX / 271 / 09 w sprawie : określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiornków bez Dawid Wydra 607
13 Uchwała XXXIX / 270 / 09 w sprawie : nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica. Dawid Wydra 681
14 Uchwała XXXIX / 269 / 09 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXVII/264/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia formy odszkodowania za przejętą nieruchomość. Dawid Wydra 593
15 Uchwała XXXIX / 268 / 09 w sprawie : rozpatrzenia skargi złożonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Michała Sapa reprezentującego Pana XXXXX XXXXX zamieszkałego w XXXXXXXX. Dawid Wydra 654
16 Uchwała XXXIX / 267 / 09 w sprawie : rozpatrzenia skargi Pani XXXXX XXXXXX zamieszkałej w XXXXXXX. Dawid Wydra 779
17 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 805
18 Rozstrzygnięcia nadzorcze Joanna Kruczyńska 980
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XXXIX z dnia 29-12-2009