Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XLII z dnia 11-03-2010
Sesja Nr XLII z dnia 11-03-2010
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała XLII / 310 / 10 w sprawie : zman w budżecie gminy na rok 2010. Dawid Wydra 776
2 Uchwała XLII / 309 / 10 w sprawie : zman w budżecie gminy na rok 2010. Dawid Wydra 711
3 Uchwała XLII / 308 / 10 w sprawie : zman w budżecie gminy na rok 2010. Dawid Wydra 741
4 Uchwała XLII / 307 / 10 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/77/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Dawid Wydra 539
5 Uchwała XLII / 306 / 10 w sprawie : zatwierdzenia projektu pn. "Europejskie Szkoły w Gminie Pilchowice". Dawid Wydra 700
6 Uchwała XLII / 305 / 10 w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do wystawienia weksla in blanco. Dawid Wydra 881
7 Uchwała XLII / 304 / 10 w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do wystawienia weksla in blanco. Dawid Wydra 730
8 Uchwała XLII / 303 / 10 w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do wystawienia weksla in blanco. Dawid Wydra 653
9 Uchwała XLII / 302 / 10 w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do wystawienia weksla in blanco Dawid Wydra 645
10 Uchwała XLII / 301 / 10 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującego część terenu Sołectw: Nieborowice i Żernica. Dawid Wydra 561
11 Uchwała XLII / 300 / 10 w sprawie : zmiany regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 641
12 Uchwała XLII / 299 / 10 w sprawie : udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanym do rejestru zabytków. Dawid Wydra 514
13 Uchwała XLII / 298 / 10 w sprawie : ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonanwczych jednostek pomocniczych Gminy Pilchowice. Dawid Wydra 669
14 Uchwała XLII / 297 / 10 w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. Dawid Wydra 623
15 Uchwała XLII / 296 / 10 w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wyknania budżetu za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. Dawid Wydra 621
16 Uchwała XLII / 295 / 10 w sprawie : rozpatrzenia skargi Pana Henryka C. zamieszkałego w Nieborowicach. Dawid Wydra 707
17 Szczegóły Sesji Rady Gminy Dawid Wydra 807
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Sesje Rady Gminy Kadencja 2006-2010 Sesja Nr XLII z dnia 11-03-2010