Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje dodatkowy nabór wniosków - rozwój sportu w 2024 r.

dodatkowy nabór wniosków - rozwój sportu w 2024 r.

Drukuj

Pilchowice, dn. 05.01.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że

w okresie od 8 stycznia 2024 r. do 12 stycznia 2024 r.

trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację następujących zadań:

1) przygotowanie oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych

2) utrzymanie obiektu sportowego

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych wynosi 63 500 zł.

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 46 500 zł.

Ø Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.

Ø Zaleca się, by wnioskowane dofinansowanie nie przekraczało kwot określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ø Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Ø Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Ø Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 12 stycznia 2024 r.

 

 

16.01.2024 r.

Informacja

o udzielonych dotacjach w dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r.


a) udział w rozgrywkach:

lp.

klub

nazwa zadania

przyznana dotacja

1.

LKS „Naprzód” Żernica

„Zadania bieżące związane w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych)”

63 500 zł

b) utrzymanie obiektów sportowych:

lp.

klub

nazwa zadania

przyznana dotacja

1.

LKS „Naprzód” Żernica

„Zadania bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych”

46 500 zł


Załączniki:
Pobierz plik (wzór wniosku - nabór 2024.pdf)wzór wniosku - nabór 2024.pdf[ ]467 Kb05.01.2024 13:45
Pobierz plik (wzór wniosku - nabór 2024.doc)wzór wniosku - nabór 2024.doc[ ]63 Kb05.01.2024 13:44
Pobierz plik (OGŁOSZENIE dodatkowy nabór wniosków-2024.pdf)ogłoszenie o naborze + zał. nr 1 rekomendowane poziomy wsparcia[ ]563 Kb05.01.2024 13:42
Zmieniony: Środa, 17 Styczeń 2024 09:57  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje dodatkowy nabór wniosków - rozwój sportu w 2024 r.