Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2024 roku

Drukuj

akty

- Uchwała LXXIII/538/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

 

akty

- Uchwała LXXIII/537/24 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXXIII/536/24 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Pilchowice i sposobu jej rozliczania

 

 

akty

- Uchwała LXXII/531/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

 

akty

- Uchwała LXXI/530/24 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice ze środków budżetu gminy

 

 

akty

- Uchwała LXXI/529/24 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych lub zgromadzonych luzem znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXXI/525/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

 

akty

- Uchwała LXXI/524/24 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Pilchowice i sposobu jej rozliczania

 

 

akty

- Uchwała LXXI/523/24 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2024 r.”

 

 

akty

- Uchwała LXXI/522/24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/272/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała LXXI/521/24 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała LXXI/520/24 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała LXX/515/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

 

akty

- Uchwała LXX/514/24 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych

 

 

akty

- Uchwała LXX/513/24 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych

 

 

akty

- Uchwała LXX/509/24 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice ze środków budżetu gminy

 

 

akty

- Uchwała LXX/508/24 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych lub zgromadzonych luzem znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXX/507/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXIX/504/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

 

 

akty

- Uchwała LXIX/501/24 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXIX/499/24 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice – etap I (tereny produkcyjno-usługowe znajdujące się po północnej stronie DK 78)

Zmieniony: Piątek, 21 Czerwiec 2024 07:42  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2024 Uchwały z 2024 roku