Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ogłoszenia Informacja o planowanym rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Informacja o planowanym rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Drukuj

 

Urząd Gminy Pilchowice informuje o przystąpieniu przez Gminę Pilchowice do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”.

W następstwie Uchwały Nr LXII/448/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13.07.2023 r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z innymi gminami poprzez zawarcie przez Gminę Pilchowice porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn. „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś,” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w dniu 28.07.2023 r. Wójt Gminy Pilchowice oraz Włodarze pozostałych Gmin Partnerskich podpisali Porozumienie międzygminne w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym Partnerem Wiodącym (i tym samym podmiotem, który w imieniu wszystkich Gmin będzie występował o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) jest Gmina Pyskowice, zaś pozostałe Gminy, tj. Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, są Partnerami projektu.

Zawarcie porozumienia ma na celu wspólną realizację projektu polegającą na rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 31 Lipiec 2023 15:16  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Ogłoszenia Informacja o planowanym rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego