Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ogłoszenia Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prod. rolnej w 2024r

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prod. rolnej w 2024r

Drukuj

Uwaga!

1. Obowiązuje nowy wzór wniosku.
2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.


Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:
od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 roku i będzie dotyczył paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku.

Rolnik-hodowca w I terminie składania wniosku zobowiązany jest do dołączenia do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającego informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego oraz o liczbie DJP bydła, owiec, kóz lub koni. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym!

Limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

• powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
• średniej rocznej liczby DJP bydła, koni, owiec i kóz oraz średniej rocznej liczby świń

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

- 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110l x 1,46)
oraz
- 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
- 5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń
- 58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
- 58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz
- 58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni


Przy ustalaniu wskazanego wyżej limitu nie uwzględnia się:

• gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

• gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO_ocred.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf[ ]491 Kb31.01.2024 08:09
Pobierz plik (Oświadczenie PKD.pdf)Oświadczenie PKD[ ]98 Kb26.01.2024 07:38
Pobierz plik (Zestawienie FAKTUR.docx)Zestawienie FAKTUR.docx[ ]18 Kb24.01.2024 11:52
Pobierz plik (Klauzula - RODO- UG Pilchowice.pdf)Klauzula - RODO- UG Pilchowice.pdf[ ]272 Kb08.02.2023 07:53
Zmieniony: Wtorek, 06 Luty 2024 08:13  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Ogłoszenia Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prod. rolnej w 2024r