Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje dodatkowy nabór wniosków - rozwój sportu w 2022 r.

dodatkowy nabór wniosków - rozwój sportu w 2022 r.

Drukuj

 

Pilchowice, dn. 14.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 i 10 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że

w okresie od 14 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r.

trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację następujących zadań:

1) przygotowanie oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych

2) utrzymanie obiektu sportowego

Ø Dodatkowa pula środków na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych wynosi 21 300 zł.

Ø Dodatkowa pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 5 000 zł.

Ø Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.

Ø Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ø Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Ø Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 21 listopada 2022 r.

 

 

Pilchowice, 24 listopada 2022 r.

Informacja

o udzielonych dotacjach w dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.

a) udział w rozgrywkach:

lp.

klub

nazwa zadania

przyznana dotacja

5.

LKS „Wilki” Wilcza

Przygotowanie i udział drużyn sportowych do rozgrywek ligowych w 2022

5 000 zł

2.

LKS „Orzeł” Stanica

Organizacja i udział drużyn seniorów – B klasa oraz młodzików w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN

5 000 zł

3.

LKS „Victoria” Pilchowice

Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B Podokręgu Zabrze, uczestnictwo w rozgrywkach rangi krajowej

5 000 zł

4.

LKS „Naprzód” Żernica

Zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych

5 000 zł

b) utrzymanie obiektów sportowych:

lp.

klub

nazwa zadania

przyznana dotacja

4.

LKS „Wilki” Wilcza

Utrzymanie obiektów sportowych w 2022 roku

2 000 zł

1.

LKS „Orzeł” Stanica

Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

1 500 zł

3.

LKS „Naprzód” Żernica

Zadania bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych

1 500 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Sport - dodatkowy nabór na 2022 r..pdf)Sport - dodatkowy nabór na 2022 r..pdf[ ]542 Kb14.11.2022 10:53
Pobierz plik (wzór wniosku - nabór 2022.doc)wzór wniosku - nabór 2022.doc[ ]57 Kb14.11.2022 10:52
Pobierz plik (wzór wniosku - nabór 2022.pdf)wzór wniosku - nabór 2022.pdf[ ]466 Kb14.11.2022 10:52
Zmieniony: Środa, 21 Grudzień 2022 11:51  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje dodatkowy nabór wniosków - rozwój sportu w 2022 r.