Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Gmina Pilchowice Dokumenty zmiana studium uwarunkowań (ujawnienie złóż kopaliny)

zmiana studium uwarunkowań (ujawnienie złóż kopaliny)

Drukuj

Informacja o przyjęciu zmiany studium

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium (ponowne wyłożenie)

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ponowne wyłożenie)

Prognoza oddziaływania na środowisko zamiany studium

Prognoza oddziaływania na środowisko zamiany studium (ponowne wyłożenie)

Opinie w ramach procedury środowiskowej

Zmieniony: Wtorek, 14 Listopad 2023 08:28  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Gmina Pilchowice Dokumenty zmiana studium uwarunkowań (ujawnienie złóż kopaliny)