Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje nabór wniosków - rozwój sportu w 2022 r.

nabór wniosków - rozwój sportu w 2022 r.

Drukuj

 

Pilchowice, dn. 10.12.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że

w okresie od 10 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację następujących zadań:

1) przygotowanie oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych

2) utrzymanie obiektu sportowego

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych wynosi 170 000 zł.

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 147 000 zł.

Ø Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.

Ø Zaleca się, by wnioskowane dofinansowanie nie przekraczało kwot określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ø Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Ø Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Ø Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 20 grudnia 2021 r.

 

 

 


Informacja

o udzielonych dotacjach w naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.

rozgrywki

lp.

klub

nazwa zadania

przyznana dotacja

1.

STS Żernica

„Wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie sołectwa Żernica i Nieborowice”

9 600 zł

2.

LKS „Orzeł” Stanica

„Organizacja i udział drużyn seniorów „B” klasa i młodzików rocznik 2009-2010 w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN”

26 500 zł

3.

LKS „Victoria” Pilchowice

„Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B Podokręgu Zabrze, uczestnictwo w rozgrywkach rangi krajowej, szkolenie dzieci i młodzieży”

26 500 zł

4.

LKS „Naprzód” Żernica

„Zadania bieżące w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych)”

54 500 zł

5.

LKS „Wilki” Wilcza

„Zadanie bieżące – przygotowanie i udział drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego do rozgrywek ligowych w roku 2022”

31 600 zł

utrzymanie obiektów

lp.

klub

nazwa zadania

przyznana dotacja

1.

LKS „Orzeł” Stanica

„Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego”

47 000 zł

2.

LKS „Victoria” Pilchowice

„Utrzymanie obiektu sportowego w Pilchowicach przy ul. Szkolnej 1b przeznaczonego do prowadzenia rozgrywek piłki nożnej klasy B Podokręgu Zabrze, uczestnictwa w rozgrywkach rangi krajowej, szkolenia dzieci i młodzieży”

8 000 zł

3.

LKS „Naprzód” Żernica

„Zadania bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych”

55 000 zł

4.

LKS „Wilki” Wilcza

„Utrzymanie obiektów sportowych w 2022 roku”

32 000 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (wzór wniosku - nabór 2022.pdf)załącznik nr 2 - wzór wniosku [ ]466 Kb10.12.2021 13:37
Pobierz plik (wzór wniosku - nabór 2022.doc)załacznik nr 2 - wzór wniosku edytowalny [ ]57 Kb10.12.2021 13:37
Pobierz plik (załącznik nr 1.pdf)załącznik nr 1.pdf[ ]206 Kb10.12.2021 13:36
Zmieniony: Wtorek, 01 Marzec 2022 18:02  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje nabór wniosków - rozwój sportu w 2022 r.